Heeft u van ons een brief of email ontvangen over een gemiste afspraak? Log nu in om uw gemiste afspraak te regelen!

  • No-Show's terugdringen?
    Herinnering aan de afspraak vooraf
    Facturatie wegblijftarief achteraf
    Klantvriendelijk & deskundig
    No-cure, no-pay


No-Show is altijd klantgericht deskundig behulpzaam sociaal transparant klantvriendelijk

No-Show helpt u bij het voorkomen van No-Show's en het beperken van de schade hiervan. Wij doen dit door het herinneren van uw klanten aan hun afspraak en, bij het toch missen van de afspraak, het in rekening brengen van een wegblijftarief.

Afspraakherinnering

Wij herinneringen uw clienten aan hun aanstaande afspraak met u. Uw clienten waarderen de extra service en u hebt minder last van No-Show's.

Facturatie wegblijftarief

Wij brengen in het geval van een gemiste afspraak een door u vast te stellen wegblijftarief in rekening. Wij nemen u daarbij de gehele administratie uit handen.

Klantvriendelijk & behulpzaam

Wij benaderen uw relaties klantvriendelijk en behulpzaam met het oog op een goede verstandhouding tussen u en uw clienten.

Administratie en klantcontact

Wanneer u een afspraak ter herinnering of ter inning van een wegblijftarief uit handen heeft gegeven, zorgen wij voor de administratie en contact met uw clienten.

Automatisering op maat

Onze werkzaamheden en ons automatiseringssysteem passen wij naar uw wensen en geheel kostenloos aan. Wij maken het u zo eenvoudig mogelijk.

No-cure, no-pay

Al onze producten en diensten zijn volledig no-cure, no pay.

Afspraakherinnering

Niet achteraf middels een wegblijftarief, maar vooraf door middel van onze diensten op het gebied van afspraakherinnering zorgen wij ervoor dat uw No-Show's tot een absoluut minimum beperkt blijven.

Door middel van onze -voor u op maar gemaakte- importeer functie, levert u de afspraken aan waarvoor u wilt dat wij voor de herinnering zorg dragen. Wij zorgen er op diverse manieren voor dat uw clienten de afspraak niet zullen vergeten. Afspraakherinneringen sturen wij onder meer via SMS, E-Mail, Social Media. Ook een persoonlijk telefoontje behoort tot de mogelijkheden. Zij waarderen uw extra service en u bent ervan verzekerd dat de afspraak doorgang zal vinden.

Facturatie wegblijftarief

U houdt met uw client rekening, maar deze verschijnt niet op de afspraak. Door middel van het in rekening brengen van een wegblijftarief beperken wij de schade voor u en zal uw client in het vervolg de afspraken beter nakomen.

Wij begeleiden het in rekening brengen van een wegblijftarief van A tot Z. Eerst bespreken wij met u uw wensen en mogelijkheden en vervolgens kijken wij hoe wij uw No-Showbeleid juridisch correct en klantvriendelijk vorm kunnen geven. Zo nodig lopen wij ook het automatiseringsproces met u door. Vervolgens wordt uw beleid aan uw clienten op een prettige wijze kenbaar gemaakt en kunt u starten met het doorgeven van de No-Show's. Wij verzorgen op een prettige en klantvriendelijke wijze de facturatie van het wegblijftarief en de administatie eromheen.

Wij helpen u graag uw No-Show's terugdringen

Vooraf door afspraakherinnering of achteraf door het in rekening brengen van een wegblijftarief.
Probeer onze dienstverlening op basis van No-Cure, No-Pay!


Latest Blog Posts